Dear Boris Ulik, Congratulations! We are pleased to present you with the 2012 Microsoft® MVP Award! This award is given to exceptional technical community leaders who actively share their high quality, real world expertise with others. We appreciate your outstanding contributions in Enterprise Security technical communities during the past year.   Tak takýto e-mail […]

System Center Configuration Manager je úžasný nástroj. A keďže je tu už Release Candidate pre verziu 2012, poďme sa pozrieť na jeho inštaláciu. Keďže pôjde o inštaláciu v demo prostredí, všetky komponenty budú nainštalované na jednom počítači. Použitý operačný systém je Windows Server 2008 R2 (Core verzia nie je podporovaná).   Prerekvizity Active Directory doména […]

Operačný systém Windows používa pri riadení prístupu k objektom nielen nadefinované oprávnenia, teda záznamy explicitne uvedené na tzv. ACL – Access Control List, ale existuje tu aj inštitút Creator / Owner. Táto špeciálna systémová identita má implicitne nadefinované práva Read Permissions (READ_CONTROL) a Change Permissions (WRITE_DAC). V praxi to potom znamená, že hoci bežnému užívateľovi […]

Opäť raz sa blíži koniec roka, opäť je tu ShowIT! 14.11. – 16.11. 2011 sa bude v Bratislave konať najväčšia IT konferencia na Slovensku, kde aj tento krát budem mať tú česť prednášať na rôzne témy … A že tých oblastí, ktoré pokryjeme, bude dosť! Príďte a posúďte sami . Prihlásiť sa môžete na stránke […]

BitLocker šifruje obsah diskových oddielov (partícií), pričom jeho primárnym cieľom je šifrovať obsah tej partície, kde sa nachádza operačný systém. Predstavuje  nástroj na ochranu operačného systému v čase, keď je tento operačný systém vypnutý, a teda predstavuje iba “hromadu” súborov na disku. Je tak zaujímavým riešením všade tam, kde existuje reálne riziko, že k danému […]

Dnešný deň, 8. jún 2011, bol vyhlásený za svetový deň IPv6. Viaceré veľké spoločnosti, ako napríklad Facebook alebo Google, budú po celých 24 hodín poskytovať svoj obsah aj prostredníctvom IPv6 protokolu v rámci testovacej prevádzky. Cieľom tejto akcie je zvýšiť záujem o IPv6 protokol a posunúť jeho nasadenie o ďalší krôčik bližšie ku každodennému použitiu […]

V predošlej časti som popísal jednu z mnohých metód, ako vytvoriť referenčnú inštaláciu Windows 7. Proces vytvorenia tejto inštalácie skončil nástrojom Sysprep, ktorý počítač vypol, aby bolo možné naštartovať do iného operačného systému ( z CD, USB, zo siete … ) a vytvoriť obraz disku, ktorý následne budeme môcť distribuovať na ostatné počítače v sieti. […]